1. Γενικά

H “Πολιτική Απορρήτου” αποτελεί συμφωνία μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη της Σελίδας και του Αχαϊκού εργαστηρίου πολιτισμού και παράδοσης και αφορά τόσο τη χρήση του από τον κάθε χρήστη/επισκέπτη, όσο και την ενημέρωσή του σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν το απόρρητο και την ασφάλεια αυτών και τις οποίες ακολουθεί το Αχαϊκό εργαστήρι πολιτισμού και παράδοσης, εναρμονιζόμενο με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation), ευρύτερα γνωστό ως GDPR ή ΓΚΠΔ.

Το Αχαϊκό εργαστήρι πολιτισμού και παράδοσης, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και δεσμεύεται να προστατεύει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του Διαδικτυακού Τόπου και το πώς υλοποιείται αυτό περιγράφεται στα επί μέρους άρθρα του παρόντος κειμένου. Επίσης, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλαχθεί η ασφάλεια της παροχής των προϊόντων/υπηρεσιών της.

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006), τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και τις σχετικές αποφάσεις και πράξεις της αρμόδιας Αρχής.  Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους κανόνες Διεθνούς δικαίου.

Το Αχαϊκό εργαστήρι πολιτισμού και παράδοσης ποτέ και με κανέναν τρόπο δεν νοικιάζει, πουλάει ή προωθεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών, παρά μόνο τα χρησιμοποιεί σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας έχουν όλα τα δικαιώματα που τους δίδονται από το δίκαιο προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και αυτό της πρόσβασης και της αντίρρησης, τα οποία μπορούν να ασκηθούν ερχόμενοι σε επαφή με την επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ahaikoergastiri@gmail.com 

2. Συλλογή Στοιχείων του Χρήστη/Επισκέπτη του Διαδικτυακού Τόπου

Προς το παρόν, ο κάθε χρήστης/επισκέπτης του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να περιηγηθεί σ’ αυτόν χωρίς να απαιτείται η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με τα προσωπικά του δεδομένα.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου ζητούνται συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Συγκεκριμένα:

>> Επικοινωνία με το Αχαϊκό εργαστήρι πολιτισμού και παράδοσης μέσω των ειδικών φορμών επικοινωνίας ή μέσω email:

Σε διάφορες σελίδες της Ιστοσελίδας υφίστανται φόρμες επικοινωνίας μέσω των οποίων οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να επικοινωνήσουν με Το Αχαϊκό εργαστήρι πολιτισμού και παράδοσης για να ζητήσουν πληροφορίες ή να μετέχουν σε διάφορες προωθητικές ενέργειες. 

Κατά τη συμπλήρωση μιας τέτοιας Φόρμας ή μέσω e-mail με την ευκαιρία ειδικών ενεργειών, συλλέγονται στοιχεία που μπορεί να αφορούν το Ονοματεπώνυμο και την Ηλεκτρονική Διεύθυνση του χρήστη/επισκέπτη, το λόγο επικοινωνίας και σε μερικές φόρμες είναι απαραίτητη η αναφορά του Τόπου Κατοικίας (Χώρα, Πόλη ή/και Ταχυδρομικό Κωδικό) και σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις ερωτηματολογίων ή προωθητικών ενεργειών, Φύλο και Ηλικία, ή Προτιμήσεις (ή Αξιολόγηση) για προϊόντα ή υπηρεσίες μας.

Σημειώστε ότι ποτέ δεν σας ζητάμε στοιχεία που αφορούν τις προσωπικές σας προτιμήσεις οποιουδήποτε είδους, ή δεδομένα που αφορούν σε οικονομικές συναλλαγές.

Οι συγκεκριμένες φόρμες καταχωρούν τα δεδομένα που αποστέλλονται προς επεξεργασίαστο Αχαϊκό εργαστήρι πολιτισμού και παράδοσης. Το ίδιο συμβαίνει, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί κάποιος σύνδεσμος με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της επιχείρησης ahaikoergastiri@gmail.com.

Το Αχαϊκό εργαστήρι πολιτισμού και παράδοσης, εξάγει αυτά τα δεδομένα με την μορφή αρχείου Excel της Microsoft και τα διατηρεί στον κεντρικό της ηλεκτρονικό υπολογιστή για χρονικό διάστημα ενός έτους, για λόγους ασφάλειας, σε περίπτωση που για κάποιο λόγο χαθούν τα δεδομένα από την πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για επεξεργασία των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Outlook & Gmail) στον κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή της επιχείρησης.

>> Χρήση Google Analytics:

Η Ιστοσελίδα www.ahaikoergasitir.com είναι συνδεδεμένη με την υπηρεσία «Google Analytics» που παρέχει η Google για να μπορεί να λαμβάνει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των χρηστών/επισκεπτών, το μέσο όρο χρόνου που οι χρήστες/επισκέπτες παραμένουν σε μία σελίδα του, το ποσοστό νέων χρηστών/επισκεπτών και άλλα χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά τους, ώστε να μπορεί να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή η υπηρεσία της Google συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν τη γεωγραφική θέση, τη συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης, το IP του χρήστη/επισκέπτη, όμως αυτά τα δεδομένα ανήκουν στη Google, καθώς η Google είναι ο εκτελών την επεξεργασία και όχι η Ιστοσελίδα μας.

>> Cookies

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Ο ιστότοπος και οι συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούν cookies.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του site και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη- επισκέπτη. Αποστολή cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε το site. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη του site. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.

Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου λειτουργίας (cookies λειτουργικότητας) και σε μόνιμα cookies.

Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στον υπολογιστή σας μετά την έξοδο από την τοποθεσία web ή το κλείσιμο της εφαρμογής app ή αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στον υπολογιστή σας. Αυτό επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή σας, όταν ξανανοίξετε τον πλοηγό σας ίντερνετ, ούτως ώστε η πλοήγησή σας να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη.

Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο το χρήστη.

Tο site είναι δυνατόν να αξιοποιεί τα cookies για διαφόρους λόγους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής:

(1) Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα του site.

Με αυτά τα cookies δε γίνεται να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας. Απλώς μας παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποια σημεία της ιστοσελίδας μας ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας, καθώς κι αν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή τους. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα cookies, ώστε να δοκιμάζουμε διαφορετικά σχέδια και χαρακτηριστικά για την ιστοσελίδα μας.

(2) Cookies κοινωνικής δικτύωσης

Θέλουμε επίσης να μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο του site με τους φίλους σας μέσω των αγαπημένων σας ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Χάρη στα cookies κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο αυτό εύκολα και χωρίς προβλήματα.

(3) Απενεργοποίηση cookies στον Περιηγητή σας (browser)

Συνήθως, οι περιηγητές Ιστοσελίδων (browsers) είναι ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται όλα τα cookies. Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον δικό σας περιηγητή να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, να ειδοποιείστε όταν αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies.

Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται στον ιστότοπο μας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις cookies στους διάφορους περιηγητές, μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι οι παρακάτω σύνδεσμοι. Εναλλακτικά κάντε κλικ στην επιλογή “Βοήθεια” του περιηγητή σας ή ανατρέξτε στις πληροφορίες του συγκεκριμένου προγράμματος.

(4) Χρήση Cookies από τρίτους παρόχους.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως η Google Analytics, Facebook, κλπ.

Η καθεμιά από αυτές τις υπηρεσίες διαθέτει πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και χρήσης των Cookies και είναι εναρμονισμένες με τον GDPR.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης των Cookies της Google Analytics μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο.

https://policies.google.com/privacy

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης των Cookies του Facebook μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο.

https://www.facebook.com/policies/cookies/

3. Αποθήκευση και Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη/Επισκέπτη

Το Αχαϊκό εργαστήρι πολιτισμού και παράδοσης εφαρμόζει κάθε σύγχρονο μέσο που παρέχει ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και διατηρεί.

Στο άρθρο 2 περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος αποθήκευσης και διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα.

Επιπλέον, η Ιστοσελίδα  φιλοξενείται σε Server που πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας, χρησιμοποιεί dedicated εφαρμογές/plugins για να προλαμβάνει spams και intruders, και επικοινωνεί με το πρόγραμμα περιήγησης (browser) των χρηστών/επισκεπτών με κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου HTTPS (SSL-Secure Sockets Layer) διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές, αποτρέποντας την οποιαδήποτε υποκλοπή από κακόβουλους χρήστες.

>> Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας του Διαδικτυακού Τόπου είναι η κα Αγγελική Ψυχογιού.

Η επιχείρηση, λόγω του μεγέθους της, δεν είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται με κάποιον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer.)

>> Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψη της επιχείρησης μας που διατηρεί την ιστοσελίδα www.ahaikoergasitir.com  οποιουδήποτε είδους παραβίαση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και διατηρεί, θα λάβετε σχετική ενημέρωση εντός το πολύ 72 ωρών, σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι αυτά έχουν χαθεί ή κλαπεί.

>> Διαβίβαση Δεδομένων σε Τρίτους

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και διατηρεί η επιχείρηση δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη εκτός κι αν αυτό απαιτείται μέσω δικαστικής απόφασης ή από τον νόμο.

4. Δικαιώματα Χρηστών/Επισκεπτών για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι χρήστες/επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης για να μάθουν ποια είναι τα δεδομένα που επεξεργάζεται η επιχείρηση και για ποιον λόγο τα επεξεργάζεται, το δικαίωμα της διόρθωσης για να μπορούν να επικαιροποιήσουν τα δεδομένα τους ή να διορθώσουν τυχόν λάθη που υφίστανται, το δικαίωμα της διαγραφής από τα αρχεία της επιχείρησης ή των συνεργαζόμενων φορέων που εκτελούν την επεξεργασία, το δικαίωμα της επεξεργασίας και το δικαίωμα της φορητότητας σε περίπτωση που θέλουν να λάβουν τα δεδομένα σε κάποια συγκεκριμένη μορφή.

Σε περίπτωση που γίνει χρήση κάποιου από τα προαναφερόμενα δικαιώματα, δεν υφίσταται κάποιο κόστος και η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να υλοποιήσει το οποιοδήποτε αίτημα εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, εκτός και αν για κάποιο πολύ συγκεκριμένο λόγο αυτό δεν είναι εφικτό ή νόμιμο, οπότε υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

Σε περιπτώσεις που θέλει κάποιος χρήστης/επισκέπτης να διαγραφεί ή να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του, τότε του δίδεται απευθείας η δυνατότητα να το πράξει μέσω επικοινωνίας με το Αχαϊκό εργαστήρι πολιτισμού και παράδοσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ahaikoergastiri@gmail.com 

Συνολικά ο κάθε χρήστης έχει τα εξής δικαιώματα:

  1. Δικαίωμα ενημέρωσης ως ανωτέρω
  2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του
  3. Δικαίωμα πλήρους διαγραφής των δεδομένων του από τις Βάσεις μας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
  4. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του χρήσης των δεδομένων του στο μέλλον, ακόμη και αν κάποια στιγμή την έχει δώσει.

5. Αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου

Το παρόν κείμενο αποτελεί συμφωνία μεταξύ του Αχαϊκού εργαστηρίου πολιτισμού και παράδοσης και του κάθε χρήστη/επισκέπτη του Διαδικτυακού Τόπου και διέπεται από τους ακόλουθους όρους χρήσης σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους κανόνες Διεθνούς δικαίου.

Αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης κάνει χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, τους αποδέχεται και συναινεί στον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων.