Φωτογραφίες από το καρπαθικό γλέντι

Φωτογραφίες από το καρπαθικό γλέντι

  • Post comments:0 Comments
Μέλη του Αχαϊκού Εργαστηρίου Πολιτισμού και Παράδοσης
παρεβρέθηκαν στο “Καρπαθικό Γλέντι” στην αίθουσα ΟΛΠΑ 
στο νέο λιμάνι, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπεγουλακίου

Leave a Reply